top of page
Porsche

Het is een bekend gegeven dat alle moderne  automaten  zeer gevoelig zijn voor vervuilde ATF. 

De slijtagedeeltjes blijven rond gepompt worden in de automaat zullen dan het schakelbrein sneller doen slijten, dat geeft schakelproblemen, dus extra slijtage.

Wij bevelen sterk aan de automaten welke zijn toegepast na 2000 uiterlijk elke 80,000 km te laten spoelen.

Wij gebruiken voor uw auto speciaal de voor deze automaten geschikte  

ATF met de door de fabrikant gestelde specificaties , de praktijk heeft uitgewezen dat juist die ATF de beste performance heeft.

Alle andere ATF soorten kunnen vroeger of later schakelproblemen kunnen veroorzaken of zullen een minder goed schakelgedrag geven.

Wij gebruiken bewust geen spoelautomaat, maar  gebruiken een Duitse manuele methode, hiermee zien en ruiken wij de toestand van de oude

ATF in de automaat , en kunnen het peil van de automaat eenvoudig controleren en corrigeren indien van toepassing.

Daarom is onze manier van spoelen veel effectiever dan andere methodes

en kunt u langer van uw auto genieten.

Welke Porsche modellen kunnen wij spoelen? de Cayenne met 6 traps automaat.

 

 

Wij zijn al vele jaren actief met het spoelen van automaten, en hebben een schat aan ervaring opgebouwd.Daarom hebben wij een selectie van de

beste ATF soorten permanent op voorraad, en gebruiken wij de best werkende  en veiligste reinigers die op de markt te verkrijgen zijn.

 

Tevens gebruiken wij de ATF van Ardeca welke een uitmuntende ( zeer beproefde ) kwaliteit heeft, zachter schakelen, minder slijtage, minder vibraties... dus meer rijcomfort.


Disclaimer
TPR Powerflush doet alles binnen haar vermogen om met professionele speciaal voor het spoelen ontwikkelde apparatuur de spoelingen uit te voeren. Dit doen wij met vloeistoffen van topkwaliteit, gefabriceerd door de top 5 olieproducerende bedrijven die op de wereldmarkt als fabrikant van smeermiddelen actief zijn.Aangezien wij geen achtergrond kennen van de voor Powerflush  aangeboden voertuigen, kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de resultaten van de eventuele spoelingen in meer of mindere mate of in welke vorm dan ook. Een defect component is immers niet te herstellen met nieuwe smeermiddelen.

bottom of page